Tác giả: "Thích Đạo Thịnh"

Hòa thượng Tịnh Không nói gì về ngày tận thế?

Gần đây có không ít người hoang mang và mất định hướng cho mình với thông tin “Ngày tận thế sắp đến”. Theo một số thông tin trên mạng và những tài liệu truyền tay hoặc truyền miệng: Ngày 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế của nhân loại.