Tác giả: "Tánh Thuần"

Dấu ấn Phật giáo Quảng Bình trong dòng chảy Phật giáo Việt Nam hiện đại

Tất cả rồi cũng qua đi, điều còn đọng lại trong tâm tưởng chúng tôi là sự điều hành tuyệt vời của người lãnh đạo. Trong Đạo Phật có câu tuỳ duyên bất biến, bất biến nhưng phải tuỳ duyên, có lẽ Hoà thượng Trưởng Ban và Ban Trị sự đã ứng dụng uyển chuyển phương châm này nên trong một thời gian ngắn đã làm được nhiều chuyện.

Nghi thức lễ Hằng Thuận

Hằng Thuận có nghĩa là “Yêu thương mãi mãi” Một buổi lễ kết duyên cho đôi uyên ương được tổ chức tại chùa mang tên gọi là Hằng Thuận.