Tác giả: "Khải Tâm"

Ai cũng có một ngày tận thế

…Về tin đồn “ngày 21-12-2012 tận thế”. Ồ! Chuyện này thì cả tỷ người biết, nhan nhản trên Internet, rôm rả trong các diễn đàn mạng. Chỉ tiếc là trong khối người ngớ ngẩn loan tin “2012 là năm tận thế” đó có các Phật tử.