Tác giả: "HT.Thích Giác Hạnh"

Đức tin của người Phật tử

Đức Tin Của Người Phật Tử, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng tại Chùa Tổ Đình Giác Nguyên - Q.4 Tp.HCM (03 phần)