Tác giả: "HT.Thích Quang Đạo"

Phước báu của sự cúng dường

Mời quý thính giả nghe bài pháp "Phước báu của sự cúng dường" do HT. Thích Quang Đạo ban đạo từ nhân phái đoàn Ban Đại diện PG huyện Nhơn Trạch buổi lễ cúng dường trường hạ trường TCPH Đồng Nai ngày 24/06/2012.

Hiểu đời - Hiểu đạo (Kỳ 2)

Hôm nay, Ôn có lời chia sẻ với Phật tử nhất là lớp thanh niên nam nữ trẻ hiểu rõ con đường Đức Phật chỉ dạy, để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống có được lợi ích an vui . Với chủ đề HIỂU ĐỜI – HIỂU ĐẠO.

Hiểu đời - Hiểu đạo (Kỳ 1)

Hôm nay, Ôn có lời chia sẻ với Phật tử nhất là lớp thanh niên nam nữ trẻ hiểu rõ con đường Đức Phật chỉ dạy, để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống có được lợi ích an vui . Với chủ đề HIỂU ĐỜI – HIỂU ĐẠO.