Tác giả: "Ngọc Hạnh - Minh Hiếu"

Có một Làng Tre như thế

Đến thăm Trung tâm từ thiện nhân đạo Làng Tre tại Cầu Khỉ Khô, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai