Tác giả: "Hằng Nga"

Chương trình Phật pháp ứng dụng với chủ đề "Độ Sinh Vô Biên" tại TP HCM

Rất nhiều người người nói “Tôi muốn được hạnh phúc nhưng lại không biết làm sao”.Họ không hề cảm thấy hạnh phúc hoặc nếu có thì chỉ thoáng thấy hạnh phúc nhưng rồi lại cảm thấy bất toại nguyện và cô đơn hoặc trải qua cảm giác trống vắng trong một thời gian rất lâu. Nguyên nhân ở đâu và cách thức để có hạnh phúc là gì.Liệu chăng có phải là tình yêu thương với tất cả những ai quanh mình, mọi chúng sinh trên thế gian này.