Tác giả: "Tâm Văn - Quảng Tánh"

Hòa thượng Tôm - thị hiện nghịch hạnh

Những vị thiền sư hành hóa trong dân gian với nghịch hạnh, trái ngược các chuẩn mực thông thường kiểu Tế Điên Hòa thượng không phải là hiếm thấy trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền.