Tác giả: "Triệu Thế Hùng"

Hoa Sen trong mỹ thuật truyền thống Việt

Ý nghĩa của hoa sen được nâng lên tới mức tuyệt đỉnh. Bởi vì hoa sen có những đức tính cao quý gần gũi với triết lý nhà Phật như: Giữ tròn hạnh tính (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó là phẩm hạnh cao quý của đức Phật); Hương, sắc thanh cao (Hoa sen là loài hoa hiếm trong thế giới các loài hoa có đủ hương, sắc song toàn; hương thơm dịu, thùy mị, tạo nên một tinh thần cao thượng không quá nồng gắt để gây nên những ý nghĩa về dục lạc; sắc với những tên gọi: Kim Liên, Bạch Liên. Hồng Liên... cũng đã nói lên được về sự tinh khiết, kín đáo như hạnh phẩm của người tu hành); Sự kiên nhẫn vươn lên (Hoa sen là quá trình kiên nhẫn và cố gắng nẩy mầm từ trong bùn lầy vượt qua một lớp nước để ngoi lên trong không gian, hạt giống của sen để được lâu mà không hư, đã tìm thấy những hạt sen đã có từ 400 năm mà vẫn nẩy mầm tươi tốt).