Tác giả: "TT.Thích Nhật Tân"

Cuộc đời và hành trạng của Ngài Nhất Hạnh

Hòa thượng Thích Nhất Hạnh là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động cho hòa bình. Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10/1926 xuất gia theo Thiền Tông năm 16 tuổi, trở thành một nhà sư vào năm 1949. Ông là người có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây chỉ sau Đạt lại Lạt ma.