Tác giả: "Tuệ Lam"

Xúc động dâng trào đêm mừng Phật đản tại tư gia

Đức Phật thị hiện đản sanh với lòng bi mẫn thương xót chúng sanh, Ngài thị hiện là để chỉ cho chúng ta một con đường tìm đến an vui hạnh phúc. Vì thế ngày Lễ Phật Đản rất có ý với nhân loại và hàng Phật tử trong cuộc sống nhân sinh.