Tác giả: "Thích Đạo Duyệt"

Chùa Ninh Tảo Hà Nam: Khóa tu Tuổi trẻ lần thứ IV với chủ đề “Thần tượng”

Đại đức Thích Đạo Duyệt đã giảng giải cho các bạn trẻ hiểu rằng, thần tương thì có nhiều nhưng không có một thần tượng nào có thể sánh với cha mẹ của mình. Cơm của cha mẹ thì ăn bao nhiêu cha mẹ cũng vui, biếng ăn cha mẹ buồn, ‘còn cha còn mẹ là còn tất cả, mất cha mất mẹ là mất cả bầu trời’, thế mà có bạn trẻ buông câu ‘gia đình là phù du, suju là tất cả!