Tác giả: "Nguyễn Phương Túy"

Giới thiệu sách - Vô Môn Quan

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn, nhà nghiên cứu và giảng dạy Phật học đã viết: « Chúng tôi là kẻ hậu học, tuy kiến thức chữ nghĩa và thực lực hành trì chẳng bao nhiêu, cũng đem hết sức mình dịch cuốn Vô Môn Quan này ra Việt ngữ, gọi là để đóng góp vào công cuộc chấn hưng Thiền học hiện nay. »

Ngày An lạc - thắp lửa yêu thương

Với mong muốn gắn kết yêu thương và đem tới cho các bạn trẻ một ngày hè thật vui và ý nghĩa, ngày 16/6/2013, Công ty cổ phần sách Thái Hà cùng phối hợp với Hội đồng hương Thái Bình tổ chức Khóa tu “ngày an lạc Thắp lửa yêu thương” tại chùa Bằng, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai,Hà Nội.