Tác giả: "Thích Linh Toàn"

Lễ nhập kim quan Cố ni trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm

Tang lễ của Ni trưởng được trang nghiêm, thành kính diễn ra từ ngày 1/8 đến ngày 5/8/2013 (nhằm ngày 25/6 đến ngày 29/6/ Quí Tỵ ) tại chùa Dược Sư, huyện Đức trọng tỉnh Lâm Đồng . Lễ nhập bảo tháp vào 8 giờ 30 ngày 5/8/2013 ( nhằm ngày 29/6/Quí Tỵ ) tại chùa Dược Sư thôn Phú An xã Phú Hội huyện Đức Trọng .