Tác giả: "Chánh Đức"

Dustin Nguyễn làm phim Lửa Phật, coi thường Đạo pháp và văn hóa dân tộc Việt Nam

Thế hệ trẻ sẽ suy nghĩ gì về yếu tố này đối với đất nước chúng ta hiện giờ trong bài học giáo dục này qua ý tưởng của đạo diễn Dustin Nguyễn ở phim Lửa Phật? Các anh hùng của Việt Nam ta từ xưa đến nay đi hành quân với lời thề bảo vệ đất nước, nếu vì một lý do nào đó họ không vào quân ngũ nữa thì giết họ sao?!Quân đội Việt Nam ta sẽ tàn nhẫn thế sao? Sự tưởng tượng như vậy có ý nghĩa gì cho những người tiếp nhận..?!