Tác giả: "HT.Thích Trí Tâm"

Đại lão Hòa thượng Thích Chí Tín tân viên tịch

Chúng con, chúng tôi vừa nhận được thông tin Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Tín - Pháp danh: Tâm Nhẫn - Ủy viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì Sắc Tứ Long Sơn - số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang vừa thâu thần thị tịch vào lúc 10 giờ tối ngày 19/9/2013 (nhằm ngày 15/8 năm Quý Tỵ).Thế thọ 93 tuổi,Hạ lạp 68 năm.