Tác giả: "Nguyên Tâm"

Chùa Đại Giác Quảng Bình tan tác sau cơn bão Wutip

Sau 30 năm kể từ cơn bão năm 1983 đến nay, ngày 30/9/2013, Quảng Bình gặp bão số 10 Wutip khủng khiếp nhất. Tại tâm bão, gió xoáy mạnh giật đến cấp 13-16 khiến hơn 90% cơ sở hạ tầng, nhà cửa, ruộng vườn, gia súc và cơ nghiệp của người dân đều bị cuốn theo bão.