Tác giả: "Thích Đạt Ma Phổ Giác"

Con người sợ nhất là đánh mất chính mình?

Do người ta đánh mất chính mình nên bị tham lam, ích kỷ, tham muốn quá đáng chi phối rồi sinh ra sân giận, thù hằn ghét bỏ mà tìm cách giết hại lẫn nhau. Có một chú tiểu, sau nhiều năm tu học ở chùa mới cung kính thưa hỏi hoà thượng:

Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình

..Trên thực tế cuộc sống, có những trường hợp tưởng là thù mà thật ra là bạn và ngược lại. Do đó, ta không nên xét hình thức bên ngoài qua lời nói và hành động mà nên tìm hiểu kỹ tâm ý của người đó trước khi kết luận một điều gì.

Những điều nên nhớ trong cuộc sống

Phương pháp suy niệm này giúp bạn có thể chuyển hóa những tham vọng vượt quá khả năng của mình trong cuộc sống, theo hướng tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc, và dẹp bỏ bản ngã, nuôi lớn tâm từ, hiểu và thương.

Chú giải Kinh Nhân Quả Ba Đời

Trên hội Linh Sơn, Tôn giả A Nan cùng tứ chúng đồng tu đông vô số đồng hướng về đức Phật, chắp tay cung kính đảnh lễ rồi quỳ xuống thưa rằng: