Tác giả: "Tuệ Đăng"

Từ vụ việc tổng thống Park Geun Hye nhìn lại những vấn đề trong nội bộ Phật giáo

Cùng là một sự kiện, nhưng khi hai người ở vị thế khác nhau thì cách xử lý khác nhau. Phải chăng, chúng ta sợ quyền lực, sợ đụng chạm nên không dám lên tiếng, không dám xử lý. Nội bộ Giáo hội còn có trường hợp “đóng cửa dạy nhau”, trong khi khắp xã hội người ta đều biết sự việc sai trái như thế, làm sao mình có thể “giơ cao đánh khẽ” được

Nhìn lại để thấy - phim Con Đường Giác Ngộ

Tôi là Phật tử mới vào đạo nên trình độ Phật pháp còn non kém. Để hiểu thêm những lời dạy của đức Phật tôi thường xuyên xem trang mạng "người Phật tử". Cũng từ đó tôi có thêm một ít kiến thức Phật pháp và biết thêm một số thông tin sinh hoạt các tự viện, các Phật sự của Tăng Ni trong và ngoài nước.