Tác giả: "Duy Mạnh - Hồng Lam"

Lễ cầu an đầu năm tại chùa Giai Lam - Tịnh Pháp

Như thành thông lệ, những ngày đầu năm mới, đông đảo Phật tử và nhân dân về chùa lễ bái, cầu an cho bản thân, gia đình và bạn bè. Việc làm ý nghĩa mang đậm nét văn hóa dân tộc trong đời sống tâm linh của người Việt….