Tác giả: "Thích Chúc Toàn"

Đức Quốc: Đạo tràng WI-MZ Lễ vía Bồ tát Quan Thế Âm và tưởng niệm HT.Thích Trí Tịnh

Sáng chủ nhật ngày 30/2/3014 tại hội trường thành phố Wiesbaden, Lehrstrabe 13, 65183 Wiesbaden Germany.ĐĐ Thích Chúc Toàn tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện thế giới hòa bình và cùng cầu nguyện cho mình và bà con Phật tử tại Đức Quốc luôn được an vui, hạnh phúc.