Tác giả: "Thích Hoằng Toàn"

Mẹ của con

Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có những người con mang kiếp tha phương lưu lạc vì cảnh đời, nhưng tấm lòng vẫn đau đáu nhớ đến bóng dáng cha già mẹ yếu nơi chốn quê nhà với những tình cảm da diết, thâm sâu.

Mẹ ơi!

Và bây giờ mình biết mẹ đã già lắm rồi. Tám mươi mấy rồi mà. Và suốt hơn hai mươi mấy năm qua, mình biết rằng khi mưa bão ngoài trời thì mẹ luôn nơm nớp lo lắng cho mình. Mẹ già không biết làm sao chỉ tụng kinh và cầu Phật trời phù hộ cho mình thôi..