Tác giả: "Thái Quảng - Thành Nam"

Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính nguyện cầu hướng về những anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập Tổ quốc và những chiến sỹ đã hy sinh trong ngày 12/9/1930 được siêu thoát. Qua đó, bày tỏ lòng cảm thông, chia sẻ với thân nhân, gia đình các chiến sỹ.