Tác giả: "Thái Quảng - Hồng Nga"

Nồi cháo “Từ Tâm” - Thông điệp tình thương yêu

Chương trình “Nồi cháo Từ Tâm” của đại đức Thích Định Tuệ -Trụ trì chùa Phúc Thành (Hưng Châu – Hưng Nguyên ) và đạo tràng Hương Sen Xứ Nghệ có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong những tháng An cư kiết hạ. Trong kinh Đức Phật đã dạy “ Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.