Tác giả: "Yến Anh"

Hà Nội: Chùa Hòa Phúc tổ chức đại lễ cầu siêu cho thai nhi sản nạn

Mỗi con người,một số phận từ nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau,có rất nhiều thai nhi bị phá bỏ hoặc không may mắn được trào đời.Với tinh thần của Đạo Phật dù chỉ là một thai nhi nhưng vẫn có đầy đủ linh giác,thần thức của một con người nên các thai nhi đó sẽ trở thành oan khuất khi bị tước đi quyền được làm người hay vì lý do nào đó mà không được làm người.