Tác giả: "Hồng Nga - Liên Trang"

Đại lễ Vu lan báo hiếu 2014 tại chùa Yên Phúc Hà Tĩnh

Mỗi năm tháng 7 mùa báo hiếu đau đáu lòng con nhớ mẹ hiền. Mùa của những người con mong muốn thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc nhất, cùng nhìn lại những bổn phận của mình hàng ngày đối với tới hai đấng sinh thành.