Tác giả: "Nhuận Tâm - Phúc Hào"

GHPGVN tỉnh Thái Bình tổ chức Đại giới đàn PL. 2558

Thực hiện Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, được sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND tỉnh Thái Bình, trong các ngày từ 06-10/09 nhuận/Giáp Ngọ (29/10-02/11/2014), BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình tổ chức Đại Giới đàn Phật giáo tỉnh Thái Bình tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, Tp.Thái Bình).