Tác giả: "Đức Mạnh"

HVPGVN tại Hà Nội: Tổ chức lễ tưởng niệm Cố HT. Thích Thanh Tứ

Khi còn tại thế, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ luôn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Cả cuộc đời Trưởng lão Hòa thượng chỉ mong cầu truyền bá giáo lý nhà Phật, ươm mầm bồ đề cho mai sau với tinh thần từ bi-trí tuệ, đưa đạo pháp vào cuộc sống trên tinh thần Đạo pháp-Dân tộc.