Tác giả: "Thích Nguyên Tuệ"

Thanh Hóa: Giỗ tổ khai sơn chùa Linh Cảnh

Ngày 06 tháng 10 năm Giáp Ngọ (tức ngày 27/11/2014). Tại chùa Linh Cảnh, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ húy kỵ và truy tiến giác linh Tổ Sư khai sơn bản tự.