Tác giả: "Lam Yên"

Hãy cứu lấy căn bệnh “Vô cảm”

“Vô cảm” là biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức, khi người ta chỉ biết đến mình, cái gì có lợi cho mình, còn những chuyện không phải của mình, không thuộc về mình thì không cần quan tâm .