Tác giả: "Thích Thanh Minh"

Vài suy nghĩ về ngày Phật đản

Tư tưởng Đạo Phật đã lan toả sâu rộng và giữ vai trò chủ đạo trong nếp sống, phong tục tập quán của toàn dân, từ vua quan cho đến thứ dân đều quy hướng, thực hành lời Phật dạy.

Cảm niệm ngày Phật đản

Cả cuộc đời truyền đạo của Ngài là tấm gương phản tỉnh cho hàng đệ tử, giáo pháp mà Ngài để lại rộng lớn như đại dương bao la và là những phương thuốc chữa bệnh tâm linh u mê mờ tối khiến cho con người thoát vòng tội lỗi mà trở về với chân tâm giác ngộ, an vui của chính mình.