Tác giả: "Hồng Lam - Quỳnh Trang"

Hà Tĩnh: Khóa tu xuất gia gieo duyên cho 30 Phật tử

Sáng 26.5.Ất Mùi (11/7/2015), tại chùa Trúc Lâm Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đại đức trụ trì bổn tự đã tổ chức khóa tu xuất gia "gieo duyên” lần thứ I cho hơn 30 nam, nữ Phật tử trẻ.