Từ khóa: "tt thích thanh chương"

Tiểu sử Thượng tọa Thích Thanh Chương

Công đức và sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, giáo dục tha nhân thật cao cả, sâu dày, làm sao nói hết những điều đáng nói, khi mà Đức Phật bổ xứ Ta bà chỉ thời gian ngắn ngủi

Tiễn bước đăng trình - Nén hương tưởng niệm Giác Linh TT. Thích Thanh Chương

Tin này đến với tôi đột ngột và gây xúc cảm mạnh. Tôi vẫn biết Thầy Thanh Chương có mang bệnh nặng trong thời gian gần đây nhưng tôi không hình dung là nguy hại đến tánh mạnh, có lẽ là do tình cảm yêu thương nên tôi không tin, không muốn Thầy ra đi sớm, tôi còn dự định nhân dịp về thăm lại cha già mùa hè năm nay, sẽ đến miền Tây, thăm chùa và các pháp hữu đồng học thuở trước. Nhưng bây giờ thì …

Sóc Trăng: TT. Thích Thanh Chương viên tịch

Sau thời gian thân tứ đại theo bệnh duyên tăng giảm, Cố Thượng tọa Thích Thanh Chương đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 12 giờ,ngày 10 tháng 03 năm 2013 (nhằm ngày 3 tháng 2 năm Quý Tỵ).