Từ khóa: "lào"

Vượt qua sợ hãi của sanh, lão, bệnh, tử

Sanh, lão, bệnh, tử là quy luật của vạn vật. Vạn vật, từ khi có mặt trong cuộc đời đến khi tan biến đều tuân theo quy luật sinh trụ dị diệt.

Lào: Đại hội lần thứ VII Liên minh Phật giáo Lào

Ngày 19/9/2016 (nhằm ngày 19/8 Bính Thân) tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII Liên minh Phật giáo Lào.