Từ khóa: "nhĩ căn viên thông"

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại chùa Hòa Phúc

Sáng ngày 18/9 năm Bính Thân (Nhằm ngày 18/10/2016) nhận lời thỉnh mời của Đại đức Thích Tâm Hòa - trụ trì chùa Hoà Phúc (xã Hòa Thạch – huyện Quốc Oai – TP.Hà Nội), Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm đã quang lâm về chùa Hoà Phúc thuyết giảng cho Phật tử Đạo tràng bản tự với chủ đề "Hạnh nguyện bố thí của Bồ Tát".

Hà Nội: Chùa Hòa Phúc an vị thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Sáng ngày 18/9 năm Bính Thân (Nhằm ngày 18/10/2016) Đạo tràng Tịnh Độ Chùa Hòa Phúc (xã Hòa Thạch - huyện Quốc Oai - TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ an vị thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại lầu Quán Thế Âm nhân Kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.