Từ khóa: "thiền vipassana"

Du học tăng Việt Nam duy nhất tham gia giải viết Hội thảo Học thuật 2019

Từ ngày 24 đến ngày 26/5/2019, Phật Quang Sơn (Đài Loan) tổ chức giải viết văn học thuật “Phật Giáo Nhân Gian – Truyền Thừa Văn Hóa Trung Hoa” tại Thư viện Giám Chân thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô.

Phép thiền định cô đọng dựa vào hơi thở

Thật ra không riêng gì Phật giáo Theravada mà hầu hết tất cả các học phái và tông phái Phật giáo khác đều thực thi phép thiền định Vipassana, bởi vì đây là phương tiện căn bản và chủ yếu nhất trong việc tu tập của toàn bộ Phật giáo nói chung, tuy rằng nội dung và phương pháp giữa các học phái và tông phái về phép thiền định này không hoàn toàn thống nhất với nhau.