Từ khóa: "thổ địa"

Tết ông Công ông Táo - truyền thuyết và bài cúng

Phong tục của người Việt, ngày 23 tháng Chạp, nhà nào cũng tiễn ông Táo lên chầu trời.

Ý nghĩa và nguồn gốc của hai vị Thần Tài và Thổ Địa

Đức Phật từng dạy cư sĩ mỗi tháng nên chia khoản tiền lương của mình thành bốn phần, 25% chi cho việc từ thiện, 25% chi cho việc hiếu thảo, 25% chi tiêu hằng ngày, và 25% còn lại bỏ ống heo hoặc gởi tiết kiệm ngân hàng để có thể sử dụng về sau.