Từ khóa: "tam giáo đồng nguyên"

Lý Hồng Chí lợi dụng và xuyên tạc kinh sách Phật Giáo bài xích hạ thấp đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lý Hồng Chí cho rằng đức Phật không giảng về Pháp thực chất của vũ trụ, và đức Phật không thể biết được chân thực của Phật Pháp và Phật Pháp là gì thì phải lên cao tầng mới nhận ra được. Tuy nhiên Lý Hồng Chí tự cho mình là kẻ duy nhất giảng pháp tại Cao Tầng...

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại chùa Xã Tắc - Quảng Ninh

Hòa thượng khuyến tấn mỗi người Phật tử phải hiểu sâu hiểu rõ luật Nhân Quả và lấy đó làm kim chỉ nam sống. Bởi lẽ Đạo Phật chú trọng đặc biệt tới luật Nhân Quả. Muốn được quả ngọt phải biết gieo nhân lành, muốn có trọn vẹn đầy đủ ước nguyện, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm không phải chỉ cầu không là được, các vị Thánh thần mà người Việt tôn thờ cũng ảnh hưởng tư tưởng giáo lý mà Đức Phật dạy đó là luật Nhân Quả.