Từ khóa: "chùa hội phước lâm đồng"

Vong linh nhập xác tại Đàn tràng Bạt độ giải oan chùa Hội Phước

Tại đại lễ trai đàn chẩn tế giải oan bạt độ của chùa Hội Phước (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) được tổ chức gần đây, trong lúc Ban kinh sư cúng thỉnh linh tựu vị để thính pháp văn kinh thi xảy ra hiện tượng một vong linh đã nhập vào một phụ nữ trung niên.