Từ khóa: "ý nghĩa đản sanh"

Thượng tọa Thích Thông Huệ thuyết giảng tại chùa Đức Hòa

Trong cuộc sống, chúng ta phải biết san sẻ tinh thần và vật chất mà mình có được cho những người đang đau khổ thiếu thốn, yêu thương họ bằng tâm bình đẳng, mở lòng mình đón nhận và giúp đỡ người đau khổ.