Từ khóa: "cánh thiệp đản sinh"

Chuỗi hoạt động kính mừng Phật đản sinh tại chùa Hòa Phúc

Vào tháng Vesak, tháng có vầng trăng tròn tỏ rạng, nhân dân và Phật tử khắp năm châu bốn bể đều hân hoan tổ chức Đại lễ Phật đản nhằm kính mừng ngày Đức Phật Đản sinh.