Từ khóa: "ngày tu thứ 2"

Nhân giỗ đệ nhị tổ Pháp Loa nhớ và biết ơn Hòa thượng Thích Thanh Từ

Mồng 3 tháng 3 là ngày giỗ của đệ nhị tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - thiền sư Pháp Loa. Thật dễ nhớ cho những ai học Phật và thực hành thiền rằng giỗ tổ Pháp Loa đúng 1 tuần trước giỗ tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3.

Nhật ký buổi sáng ngày tu thứ 2 và lễ hằng thuận tại chùa Linh Quang Đăk Nông

Vào ngày thứ 2 khóa tu mùa hè tại chùa Linh Quang diễn ra thật sôi động trong giờ sinh hoạt, và để đón nhận thời thuyết giảng do Đại Đức Thích Quảng Nghị chư Tăng thường trú tại chùa Hoa Nghiêm đảm trách.