Từ khóa: "hoa dã quỳ"

Lễ hội hoa Dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya

Dã quỳ vàng rực núi đồng/Tâm này cảnh ấy ước mong hòa hài...

Đời hoa dã quỳ

Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017. Tại xã Chư Đăng Ya, huyện ChưPah tỉnh Gia Lai, tổ chức lễ hội Hoa Dã Quỳ tại núi lửa Chư Đăng Ya. Lễ hội diễn ra gần khu núi Một cách chùa Bửu Minh khoảng 6-7 km. Bài thơ Hoa Dã Quỳ là một đóng góp chung và cổ vũ cho lễ hội.