Từ khóa: "30 năm xanh mướt nguyện bồ đề"

30 năm xanh mướt nguyện Bồ đề

Bài viết tưởng nhớ 30 năm Sa di ni Bồ tát Giới Thích Nữ Huệ Thuần viên tịch( 25/04/1988 – 25/04/2018 )