Từ khóa: "võ tá hân"

Vu lan nghĩ về 'biểu tượng cao siêu' của cha mẹ trong đời

Trong mùa Vu Lan mưa giăng sầu nhớ thương, chúng ta hãy tìm lại chính mình xem mình đã làm được điều gì đó cho cha mẹ vui chưa?

Ca khúc Nhớ mùa Phật đản

Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Bảo Nguyên