Từ khóa: "phật giáo nam tông kinh"

Siêu Thiện Minh quang

(Tưởng niệm Giác Linh Thượng Tọa Thiện Minh)

Thượng tọa Thích Thiện Minh viên tịch

Theo nguồn tin của CTV Người Phật Tử vừa nhận được, Thượng tọa Thích Thiện Minh viên tịch lúc 17:30 ngày 21/07/2018 (nhằm ngày 09/06 năm Mậu Tuất) hưởng dương 49 tuổi.