Từ khóa: "ht thích trí hải"

Lễ nhập kim quan và thọ tang Cố trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Hải

Sáng ngày 29/ 7/ 2019(27 /6 Kỷ Hợi), tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang, tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Ban tổ chức Tang lễ cùng Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Hải nhập kim quan.