Từ khóa: "đại bảo tháp mandala tây thiên"

Thông báo đại lễ cầu siêu thai nhi kém may mắn năm 2018

Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị chương trình Đại lễ cầu siêu quán đỉnh Changwa, đặc biệt cầu siêu cho các Thai nhi kém may mắn, do chư Ni Tây Thiên tổ chức như sau: