Từ khóa: "chùa tâm ấn"

Vài nét về Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa 1916 - 2018

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa vừa an nhiên thị tịch vào 12g45 trưa ngày 10/9/2018 (nhằm ngày mồng 1/8/ Mậu Tuất) Thượng Thọ : 102 tuổi - Hạ lạp : 80