Từ khóa: "Tang lễ theo Phật giáo"

Bài tác bạch cúng dường trai tăng chung thất trai tuần

Theo Phật giáo Việt nam, người từ trần bất cứ giờ nào trong ngày,đều tính ngày ấy là ngày thứ nhất và tiếp tục đếm cho đến ngày thứ 49 là ngày chung thất, mỗi tuần là 7 ngày.

Những lễ tiết trong một tang lễ Phật giáo

Phương thức cầu siêu, quan niệm chính thống của Phật giáo có sự khác biệt so với tập tục dân gian. Vì trong dân gian, do sự pha trộn nhiều yếu tố tín ngưỡng nên có những hình thức cầu siêu mang nặng tính chất mê tín, cầu xin một năng lực siêu nhiên ban ân, cứu vớt

Lễ cúng ngọ - Tiến Giác linh cố Đại lão HT Thích Chí Tín

10 giờ 30 phút sáng nay 25-9 (21-8 Quý Tỵ) BTC, môn đồ Pháp quyến và Phật tử đã vân tập về chánh điện chùa Long Sơn, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

Bà thuyết linh

Thuyết Linh là thuyết pháp cho các chư hương linh hướng về Phật pháp mau quy y Tam Bảo để sớm được thoát ra khỏi địa ngục được sanh về nước Cực Lạc.

Tang lễ theo Phật giáo

Một nghi thức tiễn biệt người quá cố theo truyền thống Phật giáo Việt Nam qua các lễ lược như sau: